Podmínky používání

Ponožky nikdy nesušte u přímých zdrojů tepelného záření, nevystavujte teplotám vyšším než 50°C a nevystavujte dlouhodobě přímému slunečnímu záření. Před dalším použitím je důkladně vysušte.

Odpovědnost za vady nelze zaměňovat  s životností, která se projevuje opotřebením v důsledku běžného, obvyklého užívání. Odpovědnost za vady se nevztahuje na potíže způsobené nesprávným užíváním. 

Reklamaci uplatňujte odesláním balíku na adresu uvedenou v kontaktech. Spolu s reklamovaným zbožím prosím dodejte i popis reklamované vady, originál nebo kopii dokladu o zaplacení a své kontaktní údaje. K reklamaci je třeba předkládat obuv kompletní, vyčištěnou a hygienicky nezávadnou. Reklamace musí být uplatněna bez odkladu ihned po zjištění závady.